Kam s ojazdenými pneumatikami?

Nie je odpad ako odpad. Mnoho Slovákov stále neseparuje správne. V EÚ sa každoročne vyprodukuje na osobu 482 kg komunálneho odpadu. Plast sa v prírode rozkladá 500 až 1 000 rokov, sklo tisíce rokov, pneumatika takmer 300 rokov. To sú len niektoré čísla, ktorými príroda jasne hovorí o dôležitosti separovania odpadu.

10.09.2018 08:00
Eltma obr5

Na Slovensku sa v roku 2016 recyklovalo okolo 23 % komunálneho odpadu a vyprodukovalo 348 kg na osobu. Už len údaje týkajúce sa plastov sú alarmujúce. Z 25 miliónov ton vyprodukovaného plastu v Európe sa na recykláciu zozbiera menej ako 30 %.

5M

Čo s tým môžeme robiť?

Naučiť sa správne separovať je to najmenej, čo môže človek pre prírodu spraviť. Správnym triedením sa dá účinne predísť vzniku ďalšieho odpadu. Nepotrebné výrobky sa totiž stávajú opäť využiteľnými. Separovanie však nie je len umiestnenie papiera do modrého kontajnera, skla do zeleného, kovov do červeného a plastu do žltého kontajnera. Špinavé sklenené nádoby je potrebné pred vyhodením umyť a zbaviť častí z iných materiálov, rozdiel je tiež medzi plastovou fľašou a vrchnákom vyrobeným z kvalitnejšieho plastu. Separovanie tiež znamená umiestňovanie obnoseného a starého šatstva do zberných kontajnerov na to určených, odvoz elektrospotrebičov či zber starých batérií.

To, že sa odpad vyseparuje, však hneď neznamená, že putuje na recykláciu. Podľa novej európskej plastovej stratégie by mali byť všetky plastové obaly na európskom trhu recyklovateľné do roku 2030. Významnou časťou k zlepšeniu situácie prispievajú i slovenskí vedci. Na pôde Slovenskej technickej univerzity vyvíja tím pod vedením profesora Pavla Alexyho bioplasty. Vyrobené sú z použitého fritovacieho oleja. Takéto bioplasty by mohli byť rozložiteľné dokonca vo vode či v bežnej pôde. Vedci vidia ich využitie aj pri výrobe mulčovacích fólií, rámov slnečných okuliarov či v medicíne. Recyklovateľnosť materiálov je dôležitá.

4M

Ďalší odpad, nad ktorým ste možno neuvažovali

Bio a ekotémy aktuálne rezonujú spoločnosťou v značnom rozsahu. Niekedy by pritom stačilo správať sa k prírode správne v úplných základoch. Vedeli ste, že gumová pneumatika sa rozkladá takmer 300 rokov? Žiaľ, práve príroda a naše lesy sú miestom, kde ojazdené pneumatiky často končia. Pritom ide o produkt z recyklovateľných materiálov. Ako druhotná surovina nájde využitie gumová drvina ako prímes do asfaltu na zníženie hlučnosti. Vyrábajú sa z nej napríklad aj gumové koberčeky do áut, protihlukové steny, gumené obrubníky či tesnenia. Pneumatiky sú využiteľné aj ako povrchy pre športoviská. Časť pneumatík sa dá spracovať aj na alternatívne palivo.

Aby však ojazdená pneumatika mohla dostať druhú šancu, je potrebné odovzdať ju na správne miesto. Kým plast či papier majú svoje farebne označené koše, pneumatiky musí zo zákona prevziať pneuservis alebo iný distribútor či predajca pneumatík vrátane e-shopu. O tejto povinnosti vie verejnosť stále málo. Osvetovú kampaň nedávno rozbehla i nezisková organizácia zodpovednosti výrobcov ELTMA.

Eltma pneu kvetinace

Zaujímate sa o ekológiu aj vy a nie je vám ľahostajné, čo bude s planétou možno už o 100 rokov? Ovplyvniť to môžete aj práve teraz. Venujte pár minút krátkemu prieskumu o povedomí zberu a spracovania ojazdených pneumatík. A ako sú na tom vaši priatelia? Pošlite prieskum aj im. Spoločne môžeme vytvárať lepší svet. PRIESKUM

Téma separovania odpadov sa môže zdať na prvý pohľad komplikovaná. Rozhodne je však jednoduchšia ako následné odstraňovanie škôd. Viac informácií o spätnom zbere pneumatík sa dozviete na www.eltma.sk

Eltma obr1
chyba